• Judith Walboomers

Judith Walboomers - Bronzen Beelden van Vrouwen

Het belangrijkste thema in mijn werk is de vrouw.
De beelden die ik maak, gaan vaak over het dagelijks leven van de vrouw.
De vrouwen worden uitgebeeld tijdens het doen van alledaagse dingen.
Het zijn momenten waar iets aan vooraf gaat en waar iets na komt, als een korte stilstand tijdens een actie in een haperende film.
Je zou er bij wijze van spreken op kunnen wachten tot de beweging zich voortzet.
De handelingen, gebeurtenissen die ik vastleg, worden als het ware boven het dagelijks leven uitgetild, hoe gewoon ze in werkelijkheid ook zijn.
ik til ze boven het dagelijks leven uit.
De figuren begeven zich in het nu. Maar wie zijn ze en wat houdt hen echt bezig?

Verder ziet u op mijn site een aantal ‘portretten’ van handen.
Ik zie de hand als een intiem deel van het menselijk lichaam.
Zowel de vorm van de hand als iemands motoriek is volstrekt persoonlijk.
Daarom is er met handen zoveel te zeggen.

Als kunstenaar is het belangrijk om goed te kijken.
Om mij heen is er veel dat mijn aandacht trekt.
Soms maak ik met genoegen een uitstapje om van iets wat mij raakt een beeld te maken.
Er valt nog zo veel te zeggen.

Ik kijk met interesse en plezier naar de kleine dingen in het leven van de vrouw, wetend dat daar vaak veel in verscholen zit of op zijn minst in ontstaat.

U als toeschouwer, waarnemer, aanschouwer wordt uitgenodigd te mijmeren over wat er in het hoofd van de uitgebeelde vrouwen omgaat en wat er in het stilstaande beeld is samengebald.
U mag ook dromen, of het dromen overlaten aan de vrouwen in mijn beelden.
Bij elk beeld echter heb ik een gedicht geschreven dat de gedachten van de vrouw, die ik verbeeld heb, zou kunnen weergeven.